Sistemi za grilje

Sistemi za grilje

Za trenutke u hladovini.

Sistemi za grilje

Postojeći Profilico sistem grilja uverava kao tehnički osmišljeno rešenje. Profilico je proširivši moderni sistem grilja sa lamelicama stvorio mogućnost izrade i grilja sa daskama.

Kompletan sistem bazira se na dubini ugradnje od 48 mm. Zato se može kombinovati sa uobičajenim okovima na tržištu i ima komoru za metalno ojačanje velikih dimenzija za visoku sopstvenu stabilnost i omogućava upotrebu spojnica koje se vare po uglovima.

Kao grilje sa lamelicama dostupne su sledeće varijante:

  • fiksirane lamele u kosom položaju 
  • fiksirane lamele u zatvorenom položaju
  • podesive lamele

 

g1 g2
Grilje sa daskama (škure) Grilje sa lamelicama

 

 

Tehnički detalji

  • stabilni i na vremenske uticaje otporni PVC-e sistemi.
  • veoma stabilna veza ojačanja preko ugaonih spojnica livenih od aluminijuma
    Velika komora za metalno ojačanje kod elemenata velikih dimenzija
  • Moguća primena fiksnih i pokretnih lamela
  • 48 mm dubina ugradnje kod grilja
  • 32 mm dubina ugradnje kod škura